ინფორმაცია

მეგესტროლის აცეტატი კატებისთვის

მეგესტროლის აცეტატი კატებისთვის


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

მეგესტროლის აცეტატი კატებისთვის {#cesec10}

=============================

ქალებში გამოყენებული პროგესტაციური აგენტების უსაფრთხოება და ეფექტურობა კარგად არის დადგენილი და წარმოადგენს სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინსტრუმენტს ქალებში გარკვეული სამედიცინო მდგომარეობის სამკურნალოდ, როგორიცაა ენდომეტრიოზი და ფიბროიდები. ხშირ შემთხვევაში პროგესტაციური აგენტები შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტურად მამრ კატებში გარკვეული პირობების სამკურნალოდ ან კონტროლისთვის, მათ შორის პროსტატის კიბო, პროსტატომეგალია, პროსტატის დაავადება და მამრობითი კატის ქვედა საშარდე გზების დაავადება. ამიტომ ჩატარდა მიმოხილვა კატებში მეგესტროლის აცეტატის უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესაჯამებლად. ელექტრონული ძიება ჩატარდა კვლევის გამოქვეყნების თარიღზე Bancroft, E., Hargrave, S., Kiely, A. and Coppock, L., and Coppock, L., 2007. [@bib3] რომელიც განახლდა მიმდინარე ლიტერატურის ძიება 2012 წლის 5 მარტს. დამატებითი პუბლიკაციები მოიძებნა ხელით ძიებით.

ძიების სტრატეგია {#cesec20}

---------------

კვლევები გამოვლინდა შემდეგი მონაცემთა ბაზების ძიებით: MEDLINE (1946-დღემდე), Biosis Previews (1961--დღემდე), EMBASE (1980--დღემდე), Science Citation Index (1945--დღემდე), Cochrane Central Register of Controlled ცდები (1961--დღემდე), კვლევის ეროვნული რეესტრი (1948--დღემდე), BIOSIS Previews (1952--დღემდე), Science Citation Index (1985--დღემდე), ProQuest დისერტაციებისა და თეზისების მონაცემთა ბაზა, WorldCat და Google Scholar. შესაბამისი ჟურნალები ხელით იძებნებოდა 1950 წლიდან დღემდე.

კვლევის შერჩევა {#cesec30}

---------------

კვლევები შერჩეული იყო განსახილველად, თუ ისინი აცხადებდნენ მეგესტროლის აცეტატის გამოყენებას შინაურ კატაში (განურჩევლად ჯიშისა), ან თუ აცხადებდნენ ეფექტურობას, უსაფრთხოებას ან გვერდითი ეფექტებს კატებში. ყველა შერჩეული ნაშრომი განიხილებოდა როგორც კვლევები და შეფასდა მეთოდოლოგიური ხარისხისა და შესაბამისობის მიხედვით ორი რეცენზენტის მიერ (RMW და SCS). ნაშრომების შერჩევაში არსებული უთანხმოება დისკუსიით მოგვარდა. მიმოხილვის ნაშრომები ან რეფერატები გამოირიცხა. გამოუქვეყნებელი კვლევები გამოირიცხა. განსახილველად შერჩეული ყველა ნაშრომის ბიბლიოგრაფია შემოწმდა დამატებითი შესაბამისი კვლევებისთვის.

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი {#cesec40}

----------------------------

დასაშვები კვლევების მონაცემები შეგროვდა სტანდარტიზებული წესით წინასწარ პილოტირებული მონაცემთა შეგროვების ფორმის გამოყენებით. შეგროვებული მონაცემები მოიცავდა ინფორმაციას ავტორების, კვლევის ტიპის, ნიმუშის ზომის, ასაკის, სქესის, ჯიშის, სახეობის, დოზისა და მკურნალობის ხანგრძლივობისა და ეფექტურობის შესახებ, გვერდითი ეფექტებისა და წამალთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

კვლევები შეფასდა მეთოდოლოგიური ხარისხისთვის კონტროლირებადი ინტერვენციის კვლევების ხარისხის შეფასების (QATSI) საკონტროლო სიის გამოყენებით. კვლევის დიზაინის ხარისხის შესაფასებლად შემუშავდა საკონტროლო სია განსახილველად. თითოეული ხარისხის კრიტერიუმი შეფასდა ოთხბალიანი სკალით, (0=დაუკმაყოფილებელი, 1=ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული, 2=დაკმაყოფილებული და 3=ძალიან დაკმაყოფილებული). საკვლევი სიმძლავრის შესაფასებლად შეფასებული იქნა ნიმუშის ზომის გამოთვლის ხარისხის კრიტერიუმები, წარმატების განსაზღვრა და საკვლევი სიმძლავრის ანალიზი. ყველა ნაშრომი დამოუკიდებლად იქნა შეფასებული RMW-ისა და SCS-ის მიერ. რეცენზენტებს შორის უთანხმოება მოგვარდა დისკუსიით, ან საჭიროების შემთხვევაში მესამე მიმომხილველის (RJP) დახმარებით.

RMW-მ და RJP-მ შეაფასეს და შეაჯამა შედეგები ყველა ჩართული კვლევისთვის მიმოხილვის MS-ის შესაბამისად, შემდეგი კრიტერიუმების გამოყენებით.

ეფექტურობა {#cesec50}

--------

ამ მიმოხილვაში მნიშვნელოვანი იყო შემდეგი შედეგები: კლინიკური ნიშნები, ლაბორატორიული დასკვნები, რენტგენოგრაფიული ნიშნები და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხი (HR-QoL).

ეფექტურობის შედეგები განიხილებოდა დადებითად, თუ ისინი აკმაყოფილებდნენ კლინიკური ნიშნების, ლაბორატორიული შედეგების ან რენტგენოგრაფიული შედეგების გაუმჯობესების კრიტერიუმებს. მეგესტროლის აცეტატის ეფექტურობის თვალსაზრისით, შედეგი ჩაითვალა დადებითად, თუ ის აკმაყოფილებს კვლევის ავტორთა ეფექტურობის კრიტერიუმებს, რომლებიც მითითებული იყო შედეგების ან განხილვის განყოფილებაში. როდესაც კვლევის ავტორებმა ცალსახად არ განაცხადეს, რომ მათი შედეგები დადებითი იყო მეგესტროლის აცეტატზე, მაგრამ მათი კლინიკური ნიშნების ანალიზი ან რენტგენოგრაფიული დასკვნები აკმაყოფილებდა ეფექტურობის კრიტერიუმებს, შედეგები დადებითად ჩაითვალა.

გარდა ამისა, მიმოხილვის ავტორებმა კლასიფიკაცია მოახდინეს შედეგებად დადებითად და უარყოფითად, კვლევის ავტორების მიერ მოწოდებული ეფექტურობის განსაზღვრის საფუძველზე.

გვერდითი მოვლენები {#cesec60}

--------------

ჩაწერილი იყო ყველა გვერდითი მოვლენა, რომელიც დაკავშირებულია საკვლევ ინტერვენციებთან.

მონაცემთა ანალიზი {#cesec70}

-------------

მონაცემები გაანალიზებული იყო მეგესტროლის აცეტატის ეფექტურობის შედეგების მიხედვით. მონაცემები მოპოვებული იქნა ორი მიმომხილველის მიერ (RMW და RJP) სტანდარტიზებული ფორმების გამოყენებით და გაანალიზებულია Excel-ში (Microsoft Corporation, Redmond, WA, აშშ).

შედეგები {#cesec80}

=======

ელექტრონული ძიებისთვის განვიხილეთ 646 სტატია. 646 ჩართული კვლევიდან მხოლოდ 28 აკმაყოფილებდა ჩართვის კრიტერიუმებს ([სურათი 1](#fig1){ref-type="fig"}). კვლევის მახასიათებლები იხსნება [ცხრილი 1](#tbl1){ref-type="table"}. კვლევების უმეტესობა იყო რანდომიზებული (20/28), პერსპექტიული (22/28) და კონტროლირებადი (21/28) და იყო დაბრმავებული (26/28). ცხრილი 1 მოიცავდა კვლევის მახასიათებლებს (n=28) ** დამახასიათებელი ** პაციენტები (N)კვლევის პერიოდიპაციენტის ჩართვის კრიტერიუმები კვლევის ტიპიRCT (n=16), შემთხვევების სერია (n=4), პერსპექტიული დაკვირვება (n=4) რანდომიზაცია და დამალვა (22/28) დაბრმავებული (14/28) შედეგები (28/28) დემოგრაფია (14/28) საშუალო ასაკი (SD) დიაპაზონი საშუალო BMI (SD) დიაპაზონი პროგნოზული ფაქტორები პაციენტები (14/28) საშუალო ასაკი (SD) დიაპაზონი საშუალო წონა (SD) დიაპაზონი წონა, კგ, საშუალო (SD) დიაპაზონი სქესი, n (%) ასაკი, წლები , საშუალო (SD) დიაპაზონი დაავადების ხანგრძლივობა, წლები, საშუალო (SD) დიაპაზონი დიაგნოსტიკური ტესტირება, n (%) სხეულის მასის ინდექსი, კგ/მ^2^, საშუალო (SD) დიაპაზონი ** ინტერვენციის ტიპი ** ქირურგია (n= 12), კონსერვატიული (n=6)კუჭის ზოლი (n=1), რეგულირებადი კუჭის ზოლი (n=9), ლაპაროსკოპიული კუჭის ზოლი (n=1), ყდის გასტრექტომია (n=2), რეგულირებადი კუჭის ზოლი (n=1 ), Roux-en-Y კუჭის შემოვლითი (n=1), ვერტიკალური ყდის გასტრექტომია (n=2), ზოლები (n=1), ლაპაროსკოპიული ზოლი (n=2), ჯეჯუნალური შემოვლითი (n=1)საშუალო წონის დაკლება, % საშუალო (SD) Range წონის დაკლება, % (SD)RangeRoux-en-Y კუჭის შემოვლითი (n=4), ყდის გასტრექტომია (n=3), რეგულირებადი კუჭის ზოლი (n=1), კუჭის ზოლი (n= 1), სახვევი (n=1), ჯეჯუნალური შემოვლითი (n=1), ვერტიკალური ყდის გასტრექტომია (n=1), ლაპაროსკოპიული კუჭის ზოლი (n=1) წონის საშუალო დაკლება, კგ საშუალო (SD) დიაპაზონი 5.0 (4.0) 3--11.03.4 (1.3) 2.1--5.0 რეგულირებადი კუჭის ზოლი (n=1), კუჭის ზოლი (n=1) წონის საშუალო დაკლება, კგ საშუალო (SD) დიაპაზონი 2.5 (1.5) 2.3--3.21.5 (0.8)1.1--1.9**შესაბამისი თანმხლები დაავადებები**გულ-სისხლძარღვთა დარღვევები (n=5), დიაბეტი (n=2), ჰიპერტენზია (n=2), ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება (n=1), კარდიოვასკულური დაავადება (n=1) საშუალო წონის დაკლებაკომენტარები:

 1. Keller

  It is the convention, neither it is bigger, nor less

 2. Tucage

  მე მჯერა, რომ არასწორად იყავი. უნდა განვიხილოთ.

 3. Juzragore

  Wacker, by the way, that phrase just came up

 4. Dorren

  ეს საკმაოდ ღირებული აზრიდაწერეთ შეტყობინება

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos